"We are different"

Semax har utvecklat en motviktstruck vars innovativa konstruktion med stativet placerat bakom hytten ger en smartare och bättre hantering av gods för såväl pappers- och stålindustrin som andra branscher. Vi bygger våra motviktstruckar i Sverige och fokuserar på att ständigt utveckla teknik, funktioner och design. Vi är övertygade om att framtiden är elektriskt och därför tillverkar vi numera enbart truckar med eldrift – du kan välja mellan bly/syra- eller Li-Ion-lösningar beroende på ditt behov. Vår personal har lång och gedigen erfarenhet och vi brinner för att förbättra våra kunders hantering av ömtåligt gods.
Vårt fokus har varit att förbättra sikten – ”se max”. Det gör arbetet både säkrare och effektivare.

Tillverkningen sker i Storebro, strax utanför Vimmerby.

image