Miljö och säkerhet

På Semax jobbar vi aktivt mot en säker och miljövänlig värld. Vi utvecklar resurssnåla truckar och kan leverera alla våra modeller med El-drift.

Vi värnar om vår jord och vill hjälpa dig som kund att minska påverkan på miljön. Tack vare den punktexakta hanteringen av gods med våra truckar blir skadorna på godset färre och resursförbrukningen minskas.

Majoriteten av truckarna vi levererar drivs på el, vilket minskar utsläppen.

Utöver detta går lastning och lossning snabbare, något som leder till mindre energiförbrukning.

Även personalens hälsa och säkerhet är en viktig miljöfråga. Med Semax unika lösning höjs säkerheten väsentligt, och färre riskerar att skada sig under arbetet.

image